Kempler instituttet

Familie- og psykoterapeutuddannelse på Sjælland – nu som weekend studie. ​I 2014 starter vi hold på 1. studieår til Familie- og psykoterapeut som weekend studie.

Der undervises fredag – søndag fra 8.30 til 17.00 9 moduler på et år. Undervisningen foregår i Sundhedscentret.dk beliggende Frederiksgade 7, 1 sal i Hillerød, tæt på offentlig transport.

Yderligere information og tilmelding på tlf: 4041 1614 eller lasse@kempler.dk 

Se mere på vores webside: http://kempler.dk/ 

​Kempler Instituttets værdigrundlag og arbejdsmetoder udspringer af Eksistentiel Psykologi og Psykoterapi. Med særligt fokus på autentisk og personlig kommunikation, relationskompetence og intersubjektive processer.

​Kempler Instituttet står for en eksistentiel funderet, oplevelsesorienteret arbejdsmåde, som tror på, at nye oplevelser (det emotionelle) og ny indsigt (det kognitive) skaber de mest holdbare forandringer i menneskers måde at forholde sig til sig selv og hinanden på

Værdigrundlag og arbejdsmetoder er bl.a. beskrevet i en række bøger skrevet af Instituttets medarbejdere.

Vores værdigrundlag
Kempler Instituttets værdigrundlag er forbundet med det humanistiske menneskesyn, hvor vores værdier for værdsættende relationer omfatter:

Integritet og samarbejde
I Kempler Instituttet ser vi det som værdifuldt, at den enkelte kan udtrykke sig og sine tanker/holdninger/følelser/værdier og ikke tilpasser sig/trækker sig, og dermed undertrykker sin egen integritet.

Dialog – indhold og proces
I Kempler Instituttet tager vi de nødvendige dialoger og anerkender forskellighed som en ressource til inspiration/forandring/nytænkning/udvikling.

Familiesyn – det relationelle
I Kempler Instituttet har vi alle betydning for hinanden, vi er afhængige af hinanden og har én person vanskeligheder, er det ikke den enkelte persons ansvar alene, men alle i ‘familien’, der har et ansvar for at drage omsorg, således at den enkelte kan udvikle egen integritet og komme i trivsel.
Her på vores sted ved vi, hvem der tager det overordnede ansvar, men også at dette sker på en måde som understøtter den enkeltes integritet og fællesskabet/relationen.

Anerkende den enkeltes kompetencer
I Kempler Instituttet ved vi, at den enkelte gør det bedste som er muligt i en given situation og sammenhæng.

At den enkelte kan fejle, men også at ethvert udtryk er det udtryk, som den enkelte er i stand til at give på det aktuelle tidspunkt. Vi ved derfor, at et udtryk, der er uklart og ikke gennemskueligt/genkendeligt må undersøges/spørges ind til således, at det kan blive klart, hvori den andens kontekst består.
Og opleve at blive set, hørt og mødt!

Vores grundlæggende arbejdsmetode​

Kontaktoplysninger:

+45 40 41 16 14

Telefon

lasse@kempler.dk

Email

Frederiksgade 7, 3400 Hillerød

Adresse

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.